Skip Navigation Linksหน้าหลัก > Shrink Film
Shrink Film
ฟิล์มหดผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride-PVC) และพอลิเอทิลีนชนิดความ หนาแน่นต่้า (Low density polyethylene – LDPE) โมเลกุลของพลาสติกจะถูกจัดเรียงด้วยเทคโนโลยีระหว่างขั้นตอนการ ผลิต ท้าให้สามารถหดตัวเมื่อได้รับความร้อน Shrink Film มี 2 ลักษณะ 1. เนื้อฟิล์มขุ่น : หลังจากโดนความร้อนเนื้อฟิล์มจะหดตัว มีความเหนียว แข็งแรงเหมาะส้าหรับการห่อหุ้มสินค้าที่มีน้้าหนักมาก 2. เนื้อฟิล์มมีความเงางามและมีความใสพิเศษ : เหมาะใช้ส้าหรับการแสดงสินค้าเพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ความหนา-บางของฟิล์ม เริ่มต้นที่ 40-150 ไมครอน ความกว้าง 20-200 ซม. และมีการผลิตขนาดต่างๆทั้งแบบม้วนและแบบ ชิ้นเพื่อสะดวกในการใช้งาน
เรียงตาม
ข้อมูลสินค้า 8 รายการ จากทั้งหมด 8 รายการ