หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมต้อนรับลูกค้า 09-10-62
กิจกรรมต้อนรับลูกค้า 09-10-62
กิจกรรมต้อนรับลูกค้า 09-10-62
09 Oct, 2019 / By thaipackag
Images/Blog/onwWJolt-DSC_2322 (1).jpg

กิจกรรมต้อนรับลูกค้า ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยบริษัทไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอรเรอร์ จำกัด ให้การต้อนรับลูกค้า ภายใต้กิจกรรม "ต้อนรับลูกค้า" ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตฉลาก, ฟิล์ม, ฟิล์มหด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นต่อบริการของบริษัท ไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอรเรอร์ จำกัด

Like