หน้าหลัก > กิจกรรม > ตรวจสุขภาพประจำปี 2565
ตรวจสุขภาพประจำปี 2565
ตรวจสุขภาพประจำปี 2565
28 Feb, 2022 / By thaipackag
Images/Blog/EfXt5O0N-DSC_2057.JPG

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2565

   ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2565 โดยโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ ให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ เพราะผู้บริหารเป็นห่วงสุขภาพของพนักงานทุกคน เนื่องด้วยอัตราการเจ็บป่วย และเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อมีมากขึ้นเรื่อยๆ อันได้แก่ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง ซึ่งโรคเหล่านี้จัดเป็นภัยเงียบ คือ จะไม่ปรากฏอาการในระยะแรก กว่าจะรู้ตัวก็เป็นมาก หรือมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นแล้ว ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาจำนวนมากต่อเนื่องยาวนานและ มีผลต่อคุณภาพชีวิต

    โดยก่อนการตรวจสุขภาพ ทางผู้ตรวจ และพนักงานในบริษัทฯ ได้ตรวจ Swab ATK ก่อนเข้าตรวจสุขภาพทุกคน รายละเอียดรายการตรวจสุขภาพมีดังนี้

     1) ตรวจวัดดัชนีมวลกาย
     2) วัดความดัน ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
     3) ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
     4) ตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก (Chest X-ray) Digital
     5) ตรวจวัดสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และตาบอดสี
     6) การคัดกรองการได้ยิน (Finger rub test)
     7) ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
     8) ตรวจไขมันในเส้นเลือดชนิด HDL&LDL
     9) ตรวจไขมันในเส้นเลือด Cholesterol
     10) ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด Triglyceride
     11) ตรวจปัสสาวะ (UA) หาโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ
     12) ตรวจการทำงานของตับ (SGPT / SGOT)
     13) ตรวจอุจจาระเพาะเชื้อ Stool Culture (Swob มือ หาเชื้อ)
     14) ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS)
     15) ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ (HBsAg)
     16) ตรวจสายตาอาชีวอนามัย (QC-VISION)
     17) ตรวจหาสารโทลูอีนในปัสสาวะ (Toluene)
     18) ตรวจหาสารตะกั่วในเลือด (Lead)
     19) ตรวจหาสารทินเนอร์ในปัสสาวะ (Thinner)
     20) ตรวจหาสารเอทิล อะซีเตทในปัสสาวะ (Ethyl Acetate)
     21) ตรวจหาสารไอโซโพรทิลแอลกอฮอล์ IPA  ในปัสสาวะ Isopropyl Alcohol) 
     22) ตรวจหาสาร MEK ในปัสสาวะ (Methyl Ethyl Ketone)

     ทั้งนี้การตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจหาความเสี่ยง เกิดประโยชน์แก่พนักงานทุกๆ คน เพราะการดูแลป้องกัน หรือการได้รับการรักษาโรคตั้งแต่ต้น สามารถประหยัดเวลาและ ค่าใช้จ่ายได้มากกว่าที่จะรอให้เกิดการป่วย หรือสามารถชะลอภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้ เช่น ไตวายในผู้ป่วยเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หรือเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งมีโอกาสรักษาให้หายได้ หรือป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้หากพบความผิดปกติจะได้ดูแลรักษาตั้งแต่ต้น หากไม่พบก็รู้สึกสบายใจ จึงขอให้พนักงานทุกคนดูแลรักษาสุภาพของตนเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากบริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด


e3d8a3cae192ec5710c79be48da71231.jpg
50eb380a95e98da0d69e9d820e2cc9f4.jpg
3b64ccbce9a4a633304be343c146b02d.jpg
9181eb1756300579d8f1bfb4e114f9d8.jpg
6f91e217667fb4f0710a79f496100aec.jpg
c8fe16ab1287813c2476f7a20e02178a.jpg
2d83e2fa5e062c8ec71b28bba8316ca8.jpg
47ce05635f8d723ea0352a7b4621c3a1.jpg
08e8d94081c5b32c4befdc737f079993.jpg

Like