หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” 2562
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” 2562
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” 2562
01 Feb, 2019 / By thaipackag
Images/Blog/Pk1FbOyc-DSC_9543.JPG

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริษัท ไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด ได้มีการจัดอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานแต่ละฝ่ายได้มีความรู้เบื้องต้น สามารถรับมือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อพบเจอกับอัคคีภัย ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น พนักงานจะสามารถช่วยเหลือตนเองและเพื่อนร่วมงานในเบื้องต้นได้ กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพี่ ๆ ทีมงาน อปพร. จังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่พนักงานทุกฝ่าย

Like