หน้าหลัก > กิจกรรม > ซ้อมดับเพลิงปี 2564
ซ้อมดับเพลิงปี 2564
ซ้อมดับเพลิงปี 2564
21 Dec, 2021 / By thaipackag
Images/Blog/BhXTwvnv-DSC_7638-2.JPG

กิจกรรม ซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2564 บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด 

   วันที่ 21 ธันวาคม 2564 "บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด" ได้มีการจัดกิจกรรม ซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2564 เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ ได้เรียนรู้สัญญาณเตือนภัย ที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถมีชีวิตรอดจากเหตุการณีเพลิงไหม้ ลดการสูญเสียขีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ โดยมีหัวข้อการซ้อมดับเพลิงดังนี้

    1. แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิง

    2. แผนอพยพหนีไฟ และวิธีการหนีไฟ

    3. การค้นหา และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

   โดยมีการฝึกปฏิบัติจำลองเหตุการณ์ ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การใช้เครื่องดับเพลิง ฝึกการดับเพลิงประเภทต่างๆ สอดคล้องกับสถานประกอบการ โดยมีขั้นตอนการหนีไฟดังนี้

   1. จำลองสภานการณ์ไฟไหม้ เปิดเสียงกรั่งเตือนภัย

   2. อพยพพนักงานทุกคนมายังจุดรวมพล จากช่องทางต่างๆ

   3. สำรวจเพื่อนพนักงาน และปฐมพยาบาล

   สุดท้ายนี้สิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่งคือการอย่าวางสิ่งของขวางเส้นทางหนีไฟ หรือบันไดหนีไฟ และต้องหมั่นตรวจเช็คเส้นทางหนีไฟเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าเส้นทางนั้นใช้งานได้

DSC-7609
DSC-7642
DSC-7647
DSC-7648
DSC-7659
DSC-7672
DSC-7728
DSC-7885
DSC-7907

Like