หน้าหลัก > กิจกรรม > จับฉลากของขวัญปีใหม่ 2565
จับฉลากของขวัญปีใหม่ 2565
จับฉลากของขวัญปีใหม่ 2565
29 Dec, 2021 / By thaipackag
Images/Blog/5n4S6w1V-DSC_8973-Resize.JPG

กิจกรรม จับฉลากของขวัญปีใหม่ 2565 บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด

   เนื่องด้วยวันที่ 29 ธันวาคม 2564 บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรม จับฉลากของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับพนักงาน โดยมี ดร.เลิศสุวัตน์ จิระประกอบชัย (ประธานกรรมการผู้จัดการ), คุณอารีย์วรรณ จิระประกอบชัย (รองประธานกรรมการผู้จัดการ), คุณถิระเดช จิระประกอบชัย (กรรมการผู้จัดการ) และ คุณธนเดช จิรประกอบชัย (รองกรรมการผู้จัดการ) เป็นประธานจัดงานในครั้งนี้

DSC-8473
DSC-8524
DSC-8544
DSC-8625
DSC-8731
DSC-8737
DSC-8914
DSC-8923
DSC-8933
DSC-8978
DSC-8987
DSC-8999
DSC-9005
DSC-8966
my laptop screen size online

Like