หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมต้อนรับลูกค้า 22-02-63
กิจกรรมต้อนรับลูกค้า 22-02-63
กิจกรรมต้อนรับลูกค้า 22-02-63
22 Feb, 2020 / By thaipackag
Images/Blog/h4WBKUBw-DSC_6717_800x532.JPG

กิจกรรมต้อนรับลูกค้า ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบริษัทไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอรเรอร์ จำกัด ให้การต้อนรับลูกค้า ภายใต้กิจกรรม "ต้อนรับลูกค้า" ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตฉลาก, ฟิล์ม, ฟิล์มหด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นต่อบริการของบริษัท ไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอรเรอร์ จำกัดDSC_6707_800x532.jpg DSC_6711_800x532.jpgDSC_6810_800x532.jpg

Like