หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมต้อนรับลูกค้า 19-09-63
กิจกรรมต้อนรับลูกค้า 19-09-63
กิจกรรมต้อนรับลูกค้า 19-09-63
22 Sep, 2020 / By thaipackag
Images/Blog/l15iUVKn-275329.jpg

     กิจกรรมต้อนรับลูกค้า

      วันที่ 19 กันยายน 2563 บริษัทไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอรเรอร์ จำกัด ให้การต้อนรับลูกค้า ภายใต้กิจกรรม "ต้อนรับลูกค้า" ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตฉลาก, ฟิล์ม, ฟิล์มหด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นต่อบริการของบริษัท ไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอรเรอร์ จำกัด

 

Like