001-CENTER SEAL
ซองซีลกลาง มีลักษณะพับปีกทั้ง 2 ข้างไปทางด้านหลังแล้วซีลตรงกลางหลังซอง เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่เน้นความสวยงามที่ใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในท้องตลาด เช่น ซองขนมอบกรอบ, ซองลูกอม, ซองอาหารแช่แข็ง,อาหารแห้งต่างๆ เป็นต้น