Label Film
ฟิล์มฉลาก คือ พลาสติกที่พัน หรือห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ มีทั้งแบบหดรัดไปกับตัวบรรจุภัณฑ์ และไม่หดรัด สามารถพิมพ์ตราสินค้า และข้อความแสดงรายละเอียดสินค้าได้ หากมีรูปแบบที่สวยงามดึงดูดความสนใจของลูกค้า สามารถเพิ่มมูลค่าการขายให้กับผลิตภัณฑ์ และลักษณะของพลาสติกยังแบ่งออกเป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับการเลือกใช้
เรียงตาม
ข้อมูลสินค้า 4 รายการ จากทั้งหมด 4 รายการ