หน้าหลัก > กิจกรรม > แข่งขัน QCC 2021 รอบชิงชนะเลิศ
แข่งขัน QCC 2021 รอบชิงชนะเลิศ
แข่งขัน QCC 2021 รอบชิงชนะเลิศ
15 Feb, 2022 / By thaipackag
Images/Blog/EEaw5sW7-Award-QCC-2021.jpg

แข่งขัน QCC 2021 รอบชิงชนะเลิศ

     วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็คเจอเรอร์ จำกัด ทีม "บันเทิงศิลป์"  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน QCC 2021 รอบชิงชนะเลิศ ณ BITEC บางนา

     โครงการ QCC นั้นเป็นแผนงานจากนโยบายคุณภาพของบริษัท ไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด ซึ่งมาจากการจัดทำ Roadmap 2562-2567 จึงได้มีการส่งเสริมด้านคุณภาพด้าน QCC เพื่อให้สอดคล้องกับ Roadmap 2563 โดยได้สร้างคณะทำงานขึ้นมา บริหารงานโดย "คุณธวัช ขนานแข็ง" เป็นประธานโครงการ และคณะทำงาน ได้แก่ ทีมประชาสัมพันธ์, ทีมอบรม, ทีมมาตรฐาน, ทีมขยายผล และทีมประกวด 
     ซึ่งในปี 2563 บริษัท ไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด ได้ส่งทีมเข้าประกวดกับทาง สสท. ได้แก่ทีม ”บันเทิงศิลป์” ประเภท Junior QCC Prize ผลลัพท์การดำเนินงานนั้นเป็นไปได้ด้วยดี QCC 2563 ผลรับทางตรงคือ 1. สามารถลดค่าใช้จ่ายภาพรวมองค์กรได้  3,300,000 บาทต่อปี 2. ทีม “บันเทิงศิลป์” สามารรถลดค่าใช้จ่ายได้ 1,900,000 บาทต่อปี ผลทางอ้อม พนักงานมีขวัญ และกำลังใจในการทำกิจกรรม QCC และยังมีการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น หรือเรียกว่าสะพานแห่งความรู้   

DSC_0933.jpg
DSC_1244.jpg
DSC_1450.jpg
DSC_1453.jpg
DSC_1455.jpg
DSC_1532.jpg
DSC_1576.jpg

Like