012-SPOUT
ซองติดจุก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ติดจุก สะดวกสบายแก่การใช้งาน ซองติดจุกสามารถแบ่งประเภทการติดจุกกับประเภทบรรจุภัณฑ์ เช่น ซองติดจุกกลาง ซองติดจุกข้าง ซองติดจุกข้างเพิ่มหูหิ้ว เป็นต้น