011-Zipper Pouch
ซิปเปอร์ เพาซ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีความพิเศษทางด้านซิปล็อค ในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น เก็บรักษาสินค้าภายในได้ยาวนานขึ้น ซิปเปอร์ เพาซ์ จะแตกต่างจาก ซองติดซิปทั่วๆไป สามารถใช้ได้หลากหลายในรูปแบบซอง