004-SIDE SEAL
ซองซีล 4 ด้าน ซองบรรจุสินค้าที่มีความแข็งแรงพิเศษ เพิ่มรอยซีล บริเวณมุมซองทั้ง 4 ด้าน เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่มีความละเอียดอ่อน และต้องการคงรูปทรงของแพคเกจจิ้งให้อยู่ตัว ตั้งได้สวยงาม เช่น กาแฟคั่วบดพิเศษ กาแฟสำเร็จรูป ซองอาหารสัตว์ต่างๆ