Skip Navigation Linksหน้าหลัก > Shrink Film > ฟิล์มหด
ฟิล์มหด
ฟิล์มหด ใช้ในการห่อหุ้มสินค้าต่างๆ เช่น ขวดน้้าที่เป็นแพ็ค พลาสติกชนิดนี้จะหดตัวตามลักษณะของสิ่งของที่ห่อหุ้ม เพื่อป้องกันสินค้าจากการขีดข่วนและฝุ่นละออง